bildspel10
Behöver du juridiskt stöd?
bildspel10
Behöver du juridiskt stöd?
bildspel10
Har du eller ditt företag blivit stämd i domstol?
bildspel10
Har du blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott?
bildspel10
bildspel10
bildspel10
Behöver du hjälp i en skilsmässa?
bildspel10
bildspel10
bildspel10
Vill du kontrollera juridiken innan du gör en affär?
bildspel10
bildspel10
Behöver du råd och stöd i en tvist?
previous arrow
next arrow

Notarius Publicus

Notarius publicus har bemyndigats av Länsstyrelsen att övervaka vissa frågor som gäller dokument, fullmakter, intyganden och liknande. Den primära uppgiften är att hjälpa allmänheten med att exempelvis:

 • Bestyrka namnunderskrifter, avskrifter eller översättningar
 • Kontrollera lotteridragningar.
 • Bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att utföra vissa tjänsteåtgärder, har en viss tjänsteställning eller en viss kompetens
 • Närvara som vittne då förvaringsrum tillsluts eller öppnas eller då förseglingar sätts på eller bryts.
 • Närvara som vittne i vissa fall (t ex vid anbudsförfaranden)
 • Utfärda apostille, det vill säga intyga att en signatur är äkta. (Auktorisering enligt Konventionen om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar, Haag den 5 oktober 1961.)

För att kunna använda eller hänvisa till vissa handlingar eller dokument i utlandet är det väldigt viktigt att dessa har blivit bestyrkta av notarius publicus. Utan ett sådant bestyrkande kanske inte handlingarna kan bli officiellt registrerade och därför inte heller få någon rättslig verkan.

Notarius publicus är däremot inte skyldig att ombesörja delgivning av handlingar och inte heller att göra eller ordna översättningar av handlingar eller dokument.

Kontakta gärna Advokatfirman Linge för ytterligare information.

Mottagning efter tidsbokning. Medtag alltid godkänd svensk legitimation eller pass om ärendet gäller legalisering av olika typer av handlingar och dokument liksom för apostille.

Priser (inkl. moms) för våra vanligaste tjänster

 • Legalisering av en namnteckning på ett dokument 250,00 kr
 • Legalisering av en fotokopia (efter uppvisande av original) 250,00 kr
 • Intygande/affidavit 500,00 kr
 • Apostille 500,00 kr
 • Förrättningar utanför kontoret debiteras per timme.

För övriga prisuppgifter vänligen kontakta oss.