bildspel10
Behöver du juridiskt stöd?
bildspel10
Behöver du juridiskt stöd?
bildspel10
Har du eller ditt företag blivit stämd i domstol?
bildspel10
Har du blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott?
bildspel10
bildspel10
bildspel10
Behöver du hjälp i en skilsmässa?
bildspel10
bildspel10
bildspel10
Vill du kontrollera juridiken innan du gör en affär?
bildspel10
bildspel10
Behöver du råd och stöd i en tvist?
previous arrow
next arrow

Advokatfirman Linge, din advokatbyrå!

  • Behöver du juridiskt stöd eller juridisk rådgivning?
  • Har du eller ditt företag blivit stämd i domstol?
  • Har du blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott?
  • Behöver du hjälp i en skilsmässa?
  • Vill du kontrollera juridiken innan du gör en affär eller behöver du hjälp att skriva ett avtal?
  • Behöver du råd och stöd i en tvist?

Advokatfirman Linge har bred och djup juridisk kompetens och bistår små och stora företag i alla slags rättsliga ärenden. Advokatbyråns huvudsakliga inriktning och spetskompetens ligger inom området familjerätt, brottmål och affärsjuridik.

Med stor juridisk skicklighet och genuint engagemang bygger vi nära, stabila och långsiktiga klientrelationer. Många års arbete som advokater och jurister har gett oss ovärderlig kunskap om de många komplexa juridiska utmaningar som kan uppstå i mötet mellan människor och juridik.

Advokatfirman Linge avger remissvar till regeringen

Advokatfirman Linge har avgett remissvar till regeringen avseende Utredningen om förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter, Ju 2023:22.

Enligt Offentlighet- och sekretesslagen är Notarius Publicus att jämställa med en myndighet. Verksamheten som Notarius Publicus innefattar således myndighetsutövning.

Aktuellt lagstiftningsärende avser att eventuellt utöka informationsutbytet mellan myndigheter. Ett utökat informationsutbyte kan bland annat ha betydelse för myndigheters möjlighet att utvidga sin kontrollverksamhet.

Advokatfirman Linge angav att advokatsekretessen måste skyddas, och att ett utökat informationsutbyte från Notarius Publicus sida, endast bör göras med försiktighet, och med iakttagande av högt ställda rättssäkerhetskrav.