bildspel10
Behöver du juridiskt stöd?
bildspel10
Behöver du juridiskt stöd?
bildspel10
Har du eller ditt företag blivit stämd i domstol?
bildspel10
Har du blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott?
bildspel10
bildspel10
bildspel10
Behöver du hjälp i en skilsmässa?
bildspel10
bildspel10
bildspel10
Vill du kontrollera juridiken innan du gör en affär?
bildspel10
bildspel10
Behöver du råd och stöd i en tvist?
previous arrow
next arrow

Advokatfirman Linge, din advokatbyrå!

  • Behöver du juridiskt stöd eller juridisk rådgivning?
  • Har du eller ditt företag blivit stämd i domstol?
  • Har du blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott?
  • Behöver du hjälp i en skilsmässa?
  • Vill du kontrollera juridiken innan du gör en affär eller behöver du hjälp att skriva ett avtal?
  • Behöver du råd och stöd i en tvist?

Advokatfirman Linge har bred och djup juridisk kompetens och bistår små och stora företag i alla slags rättsliga ärenden. Advokatbyråns huvudsakliga inriktning och spetskompetens ligger inom området familjerätt, brottmål och affärsjuridik.

Med stor juridisk skicklighet och genuint engagemang bygger vi nära, stabila och långsiktiga klientrelationer. Många års arbete som advokater och jurister har gett oss ovärderlig kunskap om de många komplexa juridiska utmaningar som kan uppstå i mötet mellan människor och juridik.

Advokatfirman Linge inför AI som verktyg.

Generativ articifiell intelligens (AI) används för att lösa allt mer komplexa uppgifter. Större datamängder kan, genom AI, analyseras, av allt kraftigare, självlärande algoritmer.

Advokatfirman Linge kommer tillsammans med Blendow Lexnova, att genomföra ett test av AI-genererade rättsutredningar under 6 månader. Med mer än 200 000 rättskällor i databasen, kan AI ta fram förslag till lösningar på juridiska problem, med referenser till rättspraxis. De förslag till lösningar som presenteras av AI, analyseras därefter av Advokatfirman Linges jurister, för att kontrollera, och säkerställa, att den slutliga rättsutredningen blir korrekt, och relevant.

Genom att använda AI, kan Advokatfirman Linge snabbare och bättre granska, och analysera, en stor mängd rättskällor.

Frågor om integritet, advokatsekretess och ansvar för råd som lämnas till klienter, upprätthållas på ett rättssäkert och professionellt sätt av Advokatfirman Linge, genom den juristbearbetning som sker i det enskilda fallet. En löpande utvärdering av AI-användningen kommer att ske under testperioden.