bildspel10
Behöver du juridiskt stöd?
bildspel10
Behöver du juridiskt stöd?
bildspel10
Har du eller ditt företag blivit stämd i domstol?
bildspel10
Har du blivit utsatt för brott eller är misstänkt för brott?
bildspel10
bildspel10
bildspel10
Behöver du hjälp i en skilsmässa?
bildspel10
bildspel10
bildspel10
Vill du kontrollera juridiken innan du gör en affär?
bildspel10
bildspel10
Behöver du råd och stöd i en tvist?
previous arrow
next arrow

Om Advokatfirman Linge

Vilka vi är

Goda råd bör finnas nära till hands. Advokatfirman Linge har en nära anknytning till Blekinge med kontor i Karlskrona. Vi har även mottagningskontor i Växjö och Emmaboda. Vi åtar oss alla sorters juridiska uppdrag, men är specialiserad på affärsjuridik och familjerätt.

En stor andel av våra klienter återfinns i det regionala näringslivet, vilket givetvis inte hindrar oss från att ta oss an uppdrag på nationell och internationell basis. Vår ambition är att fungera både som ett juridiskt och som ett affärsmässigt stöd åt våra klienter.

Internationell juridik

Gränslös juridik – du kan få hjälp runt om i världen.

Många av våra klienter sysslar med import och export eller har andra kontakter med företag och myndigheter i utlandet. Vi har under många år biträtt klienter med rådgivning vid internationella affärer. Genom vårt goda internationella kontaktnät blir det enklare att ordna kvalificerad juridisk representation utomlands, liksom att skaffa korrekt och kvalificerad information om juridiska förhållanden på skilda marknader runt om i världen.

Sedan flera år är vi med i International Bar Association. Det är en sammanslutning för advokater och advokatsamfund runt om i världen. Detta välrenommerade globala nätverk, med huvudkontor i London, England, sammanställer och ger rekommendationer för internationell rättslig praxis.

Vad vi står för

Affärsjuridik som tar klienternas affärer framåt.

Kvalificerade juridiska lösningar förutsätter ingående kunskaper om näringslivets villkor, processer och funktionssätt. Medarbetarna på Advokatfirman Linge har mångårig erfarenhet av att arbeta som bolagsjurister och som VD, vilket gett förståelse för vikten av engagemang och verksamhetsfokus. Målsättningen med vår affärsjuridiska rådgivning är att den inte ska stanna vid enkel lagtolkning, utan även tillföra ett affärsmässigt mervärde åt våra klienter.

Vi är också väl förtrogna med att sköta kontakter med myndigheter och beslutsfattare på såväl riks- som regional och lokal nivå. Denna vana borgar för en smidig och effektiv ärendehantering, till gagn för våra klienter.

Våra nyckelord är:

  • Juridisk skicklighet
  • Affärsfokus
  • Engagemang
  • Diskretion