Branscher


210907_5889
interior-5
190416_web_3289
190416_web_3263
interior-9
interior-10
interior-8
interior-3
vy
190416_web_3281
interior-4
interior-7
frontbild4
190416_web_3269
previous arrow
next arrow

Energi

Energibranschen är dynamisk och föränderlig. Vi biträder klienter inom energisektorn, bland annat flera elbolag, och hanterar exempelvis frågor om finansiering, tillstånd och miljö liksom handel och distribution av elektricitet och fjärrvärme. Rådgivning till aktörerna i energisektorn kräver kompetens och erfarenhet inom bland annat avtalsrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt samt finansiering.


Entreprenader och infrastruktur

Infrastruktursatsningar, entreprenader och andra större byggprojekt är ofta stora investeringar som berör allt från finansieringslösningar och kontraktsskrivning till upphandlingar och tillståndsansökningar. Vi har ingående erfarenhet av entreprenader och infrastruktur. Bland annat har vi biträtt telekommunikationsoperatörer vid utbyggnaden av telekommunikationsnät i Sverige och vi har också medverkar i ett antal energiinfrastrukturprojekt i olika världsdelar.

Vi bistår med kvalificerade råd i entreprenad- eller infrastrukturprojektets alla skeden – från planering och upphandling till det slutliga genomförandet. Våra klienter kommer både från den offentliga och den privata sektorn och kan vara beställare likaväl som entreprenörer eller finansiärer.


Fastigheter

Nästan alla som förvaltar kommersiella fastigheter behöver förr eller senare juridisk rådgivning i någon av de många frågor som har anknytning till ägandet, förvaltningen och användningen av olika slags fastigheter. Vi är väl förtrogna med de många frågor som dyker upp på fastighetsrättens område och bistår i alla typer av ärenden som bland annat hyresfrågor, plan- och byggärenden, tillståndsärenden, liksom i olika slags processer i hyresnämnd eller domstol.


IT och telekom

Framgångsrik affärsjuridisk rådgivning inom IT- och telekombranschen förutsätter en grundläggande kunskap om den bakomliggande tekniken. Vi har lång och internationell erfarenhet inom IT-rätt. Det kan gälla upprättande och förhandling av avtal som rör till exempel licensiering av programvara, IT-tjänster, systemupphandlingar, drift och hosting, överlåtelser av teknologi och outsourcing.

Vi arbetar med frågor som skydd för programvara och företagshemligheter och kan på så sätt bidra till att skydda företagens teknik- och kunskapsrelaterade investeringar. Vi biträder också klienter vid tvister på IT-området och kan även hantera IT-frågor i samband med företagsförvärv och företagsöverlåtelser.

Ring oss!