Kategori: Nyheter

Advokatfirman Linge avger remissvar till regeringen

Advokatfirman Linge har avgett remissvar till regeringen avseende Utredningen om förbättrade möjligheter till informationsutbyte mellan myndigheter, Ju 2023:22. Enligt Offentlighet- och sekretesslagen är Notarius Publicus att jämställa med en myndighet. Verksamheten som Notarius Publicus innefattar således myndighetsutövning. Aktuellt lagstiftningsärende avser att eventuellt utöka informationsutbytet mellan myndigheter. Ett utökat informationsutbyte kan bland annat ha betydelse för […]

Läs hela artikeln